obsah před rokem 2012

Společnost CSlab spol. s r.o. se zabývá organizováním zkoušení způsobilosti (proficiency testing - PT) a pořádáním vzdělávacích akcí v oblasti životního prostředí.

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 479/2013 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 21.08.2018.